Xem trước mẫu kính vỡMẫu này được tạo riêng cho TopTut.com.Xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng trước khi đưa nó lên trang web của bạn.

Thông số thiết kế:

Mã hóa chuyển tiếp XHTML 1.0 hợp lệ, CSS hợp lệ, thiết kế không cần bảng. Menu điều hướng trên cùng cũng như điều hướng bên phải. menu bao gồm quảng cáo được mã hóa. Bạn có thể tự do sử dụng mẫu trang web này của mình, dù là thương mại hay phi thương mại, miễn là bạn giữ nguyên các liên kết ở chân trang và không bán lại sản phẩm này. Cảm ơn bạn!