Một tác phẩm khác mà tôi đang hợp tác phát hành với người bạn tài năng của mình Conrad. Thiết kế này cũng có sẵn trong Chủ đề WordPress định dạng. Nếu bạn quyết định sử dụng thiết kế của chúng tôi, vui lòng không xóa phần ghi công. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi chúng dưới dạng bình luận và tôi sẽ cố gắng hết sức để liên hệ lại với bạn càng sớm càng tốt. Thưởng thức!

Night Magic Design - Tải xuống phpLD, eSyndicat & SiteSift miễn phí - Blog Lorelei Thiết kế web

Các bản tải xuống miễn phí có sẵn của mẫu này cho các trang web thư mục:

  1. Tải xuống phpLD 2.1
  2. Tải xuống phpLD 3.1
  3. Tải xuống phpLD 3.2
  4. Tải xuống SiteSift
  5. Tải xuống eSyndicat 1.6