Para lang ipaalam sa iyo na kasalukuyang ginagawa ang LW Design, at malamang na isang linggo o dalawa. Ang portfolio ay hindi kumpleto at ang ilang mga link ay hindi gumagana. Pasensya, aayusin namin ang site sa lalong madaling panahon!