Само да ве известам дека LW Design е моментално во изградба, а најверојатно ќе биде за една или две недели. Портфолиото е нецелосно и некои врски не работат. Трпение, наскоро ќе ја пуштиме страницата во функција!