Պարզապես տեղեկացնելու համար, որ LW Design-ը ներկայումս կառուցման փուլում է, և հավանաբար կլինի մեկ-երկու շաբաթ: Պորտֆոլիոն թերի է, և որոշ հղումներ չեն աշխատում: Համբերություն, մենք շուտով կգործարկենք կայքը: