Само да ви уведомя, че LW Design в момента е в процес на изграждане и вероятно ще продължи седмица или две. Портфолиото е непълно и някои връзки не работят. Търпение, скоро ще стартираме сайта!